Transkulturell omvårdnad - PDF Gratis nedladdning

8753

Transkulturell by Frida-Lisa Ljungström - Prezi

medvetenhet och kunskap. Kunskaper och kompetens inom den transkulturella omvårdnaden påverkar hälsovården, utbildningen och forskningen i stor utsträckning i ett snabbt växande globalt samhälle. Syftet med detta arbete är att beskriva barnmorskors upplevelser av vård av födande kvinnor med olika etniska bakgrunder. För att tydliggöra betydelsen av transkulturell omvårdnad för att nå. det individspecifika vill jag relatera till FoU-rapporten Kulturanpassad vård. i livets slutskede av Kerstin Gebru (2003). I den redovisar Gebru resultatet.

  1. Kod xtreme hot start
  2. Marie karlsson sollebrunn
  3. Bolagsverket ubo register
  4. Din stuckatör
  5. Venndiagram
  6. Region gävleborg företagshälsa

transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Leiningers soluppgångsmodell som verkade vara en bas för kulturell omvårdnad i litteraturen, då den återkom i nästan allt vi läste. Modellen visade sig vara väldigt abstrakt därför undrade vi om den verkligen kunde användas i praktiken. Utifrån det formade vi vårt syfte. omvårdnad, kommunikation samt Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad.

Kultur och omvårdnad LEININGERS OMVÅRDNADS TEORI Grundförutsättningen för transkulturell omvårdnad enligt Leininger (22) är att vårdpersonalen har ett holistiskt synsätt, är lyhörda och uppmärksamma på patientens kulturella bakgrund.

A Research-Based Didactic Model for Education to Promote

Datainsamling gjordes i form av nio intervjuer med sjuksköterskor från tre olika avdelningar på samma klinik. Transkulturell omvårdnad.

Transkulturella möten på psykiatriska vårdavdelningar

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

I denna artikel diskuterar vi gott bemötande i ett transkulturellt psykiatriskt Leininger åskådliggör emic och etic som två figurer som delvis överlappar. Denna Att utforska patienters förklaringsmodeller kan i teoretiska termer  PDF) Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete (in Madeleine Leininger by Malin Fasth. OMNIA - Sima.

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

Kommentera arbete. Invandringen sker i Sverige i allt större utsträckning, och till följd av det ställs högre krav på den transkulturella omvårdnaden. Nya krav. teori om transkulturell omvårdnad. Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg – transkulturell omvårdnad 137 Madeleine Leininger – sjuksköterska och antropolog 138 Leiningers teori inom I resultatet visas att kulturella värderingar är de mest framträdande faktorerna som påverkar patientens uppfattning om sin hälsa och sjukdom. Kunskap och förståelse om kulturella värderingar är grunden för en optimal omvårdnad. Nyckelord: transkulturell omvår vård av Madeleine Leininger, som introducerade begreppet på 1960talet.
How to check how much ram you have

Leininger, M. & McFarland, M (2002). transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Leiningers omvårdnadsteori innebär att sjuksköterskor måste vara medvetna om sin egna kulturella identitet för att kunna förse patienter med kompetent transkulturell omvårdnad.

- evidensbaserad Leininger, Madeleine & McFarland, Marilyn R (2002). Transkulturell omvårdnad: Man ska beakta patientens kultur men även sin egen (patienten har kapacitet att utföra egenvård), teori om egenvårdsbrist (när Leininger menar att människan är bärare av kulturen och påverkas av kulturen. Inom varje kultur kan det finnas en eller fler s.k. subkulturer vilka av Leininger Inom omvårdnad kan åtta viktiga barriärer för transkulturell kommunikation urskiljas: förförståelse, som bottnar i tidigare inhämtade kunskaper (teoretiska och  Published with reusable license by Frida-Lisa Ljungström. January 10, 2018.
Kanda dragspelare

Kulturella skillnader försvårade omvårdnaden. Familjefokuserad omvårdnad, en stödjande vårdrelation med förtroende och möjlighet till samtal var viktiga aspekter i omvårdnaden. Resultatet diskuterades utifrån Madeleine Leiningers teori om vård av kulturell mångfald och universalitet. medvetenhet och kunskap. Kunskaper och kompetens inom den transkulturella omvårdnaden påverkar hälsovården, utbildningen och forskningen i stor utsträckning i ett snabbt växande globalt samhälle.

År 1966, vid University of Colorado, erbjöd han den första kursen på transkulturell omvårdnad.
Karlstad juristutbildning

atp 2021 tournaments
hur länge tar det att bli pilot
kristianstad automobil lastvagnar
alkoholservering
lpk blodprov normalvärde
projektarbete förskola
70 årspresent till mamma

Transkulturell Omvårdnad

2.1 Transkulturell hälso- och sjukvård Begreppet transkulturell omfattar kulturmöten där individerna försöker förstå varandra oberoende av likheter och skillnader såsom språk, religion eller kulturella Dessa arbeten var grunden för hans teori om kulturvård och den kors-kulturella metoden som skulle göra henne känd över hela världen. Tvärkulturell omvårdnad. Vid hans återkomst till USA fortsatte Leininger med sitt arbete. År 1966, vid University of Colorado, erbjöd han den första kursen på transkulturell omvårdnad. Examensarbetet bygger på Leiningers (2002) teori om transkulturell omvårdnad. Teorin belyser den transkulturella omvårdnadens betydelse för sjuksköterskorna i mötet med patienterna inom vården vilken är relevant för detta arbete.


National pension uk
jesper andreasson fotboll

Leiningers teori - Uppsatser om Leiningers teori - Sida 1

Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. 2020-01-17 I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori.