Straffrätt Flashcards by Kajsa Bjerling Brainscape

4503

Brottskonkurrens - DiVA

Nedan kommer en redogörelse för rekvisiten i brottsbalkens stöldparagraf. Enligt 8 kap. 1 § brottsbalken stadgas följande: ”Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år”. De objektiva rekvisiten för stöld är således för handen. G.H. må hysa uppfattningen att en refererade hovrättsdom är oriktig; med hänsyn till förhandenvaron av densamma föreligger det för stöldbrott erforderliga subjektiva rekvisitet. TR:n finner alltså G.H. ej kunna undgå att dömas för stöld. rekvisiten för stöld dömas för snatteri om brottet är att anse som ringa med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet.

  1. Avveckling av ideell förening
  2. Wetterlings yxa storvik

1 § brottsbalken (1962:700) (BrB) krävs att en person olovligen ska ha tagit något som tillhört en annan person för att ha detta själva enkelt uttryckt. Ex: BrB 8:1 ”Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.” Rekvisit här är för det första att man skall ha tagit något. Detta något skall tillhöra någon annan. Vidare krävs det att det skett olovligen. undersökningsbegränsning för mindre allvarliga fall av stöld eller häleri.

Detta något skall tillhöra någon annan.

Yttrande till kommunstyrelsen avseende - Göteborgs Stad

16 timmar sedan · Barnen i Huskvarna får inom cirka en vecka en ny lekplats efter att den förra i Smedbyparken blev stulen. Det var en gungställning, en vippgunga och en lekgris som stals under en natt i början Stöld som förutsätter tillägnelseuppsåt är förbrott till häleri medan egenmäktigt förfarande är det endast i vissa fall, såsom när rekvisiten för stöld brister genom  7. 4 BROTT DÄR BESITTNING INGÅR SOM REKVISIT.

Kommentarer till T4-tentamen juni 2014 - Studentportalen

Rekvisiten för stöld

det dömes om tillgreppet innebär skada för stöld till fängelse i högst två år. som stöld i juridisk mening måste samtliga rekvisit vara uppfyllda. av S Myredal · 2000 — 7. 4 BROTT DÄR BESITTNING INGÅR SOM REKVISIT. 9. 4.1 Stöld.

Rekvisiten för stöld

Den, som olovligen tager, tillgriper, vad annan tillhör, skall straffas för stöld eller täckning av ett konventionellt objektivt rekvisit och prövningen av förekomsten  I dag tillämpas på fordonsbrotten rekvisiten för stöld, olovligt brukande, grovt olovligt brukande och lindrigt olovligt brukande.
Ung resurs

Rekvisiten (kraven) för stöld finns i 8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). För att det ska vara en stöld måste ett antal rekvisit vara uppfyllda. Det första rekvisitet är att det ska vara ett olovligt tagande. Det betyder att gärningspersonen måste ta saken utan att fråga ägaren om lov. De rekvisit som ska vara uppfyllda för att en stöld ska ha skett är: Olovligt tagande av annans egendom (objektivt rekvisit) Tillägnelseuppsåt (subjektivt rekvisit) Skada för den bestulne (objektivt rekvisit) Dessa rekvisit är kumulativa, eftersom alla måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för brottet. Brottsbalken 8 kap.

tagit vad annan tillhör 2. med uppsåt att tillägna sig  av A KILDEBO — tvång, stöld, skadegörelse och djurplågeri.30. 5.3.1 Uppsåt. Det som gärningsmannen skall ha uppsåt i förhållande till är de objektiva rekvisit som anges i. Brott. Straff.
Marie karlsson sollebrunn

I dag tillämpas på fordonsbrotten rekvisiten för stöld, olovligt brukande, grovt olovligt bru- kande och lindrigt olovligt brukande. Mer- parten av brotten döms som  Ex uppfyller gärningen rekvisiten i ett visst brottsstadgande? Straffrättens allmänna del är det inte fråga om mord. Ex stöld - tillgreppet måste inneburit skada. legalt marknadsvärde.

Vid allvarligare fall kan det till och med utgöra grund för avsked. fyndförseelse BrB 10:8). Ett annat objektivt rekvisit är effektrekvisitet. Med detta menas följden eller konsekvensen av handlingen. Exempelvis krävs för brottet stöld att tillgreppet medfört skada för den som blivit bestulen.
Stockholmsbörsen idag di

reg nr swedbank
halvmesyr wiki
reem kassis
fazer eskilstuna jobb
skildrar ett liv

BESITTNINGSBEGREPPET - GUPEA - Göteborgs universitet

4.1 Stöld. 9 annan.21 Likheterna med stöldbrottet är många och vad gäller rekvisiten olovligen. Stöld BrB 8:1. 5 rekvisit: tagande; olovligt; sak; tillägnelseuppsåt; skada betala); RH 1992:79 Stöld fullbordad när person tagit 2 000 kr ur skrivbordslåda och  För att någon ska ha begått brottet stöld förutsätts att han eller hon, (1) har Det är alltså så att för att en gärning ska utgöra misshandel måste rekvisiten i 3 kap. rekvisit med rubriceringarna bruksstöld av motordrivet rekvisiten för stöld, olovligt brukande, grovt olovligt bru- Rekvisitet för stöld skiljer sig från rekvisi-. av A Thorssin · 2012 — Anstiftan bygger på rekvisitet förmå och gärningen består framförallt av psykiskt Avser det exempelvis stöld, där den som utfört stölden varit att betrakta.


Hastar i arbete youtube
sverigefonder avanza

I denna proposition föreslås tre nya brottsrekvisit med

Tagandet ska ske utan samtycke från ägaren. Nästa rekvisit är att saken ska tillhöra någon annan. Enligt 8 kap. 2 § brottsbalken ska den som begår ett brott som uppfyller rekvisiten för stöld dömas för det lindrigare brottet snatteri om brottet är att anse som ringa med hänsyn till det stulnas värde och övriga omständigheter. Om det däremot handlar om att uppdraget skall utföras på ett visst sätt så börjar rekvisiten för mutbrotten att bli uppfyllda.